Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeriministeren

Om nye EU-regler som innebærer at fiskere og andre sjøfolk kan bli tatt ut av tjeneste fordi de veier for mye i forhold til en fastsatt forskrift om BMI, Body Mass Index

Datert: 07.02.2002
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 13.02.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Ifølge media har EU kommet med nye direktiver vedrørende krav til legeattest for fiskere og andre sjøfolk. De nye reglene innebærer at yrkesutøvere kan bli tatt ut av tjeneste fordi de har for høy vekt i forhold til en fastsatt forskrift om BMI, Body Mass Index. Yrkesutøverne kan risikere en slik utestengelse fra yrket sitt, selv om helsa er god og jobben utføres prikkfritt.

Har statsråden godtatt disse nye reglene, og vil ikke dette ev. kunne bety at friske folk unødvendig må henvises til trygdesystemet?


Les hele debatten