Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om økt reaksjonstid og svekkelse av HVs handlekraft hvis hjemmeoppbevarte HV-våpen utstyres med kammerlås og ammunisjonen lagres sentralt

Datert: 07.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): HV-våpen skal kunne oppbevares hjemme, men de skal utstyres med kammerlås og ammunisjonen skal lagres sentralt, mener et utvalg som ble nedsatt av Forsvarets overkommando. Undertegnede er av den sterke oppfatning av at dette vil svekke HVs handlekraft og ikke minst øke reaksjonstiden betraktelig.

Hva vil statsråden gjøre med dette, slik at HVs mannskaper kan utføre sin jobb slik meningen er?


Les hele debatten