Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til samferdselsministeren

Om at Møre og Romsdal Fylkesbåtar har landets eldste fergeflåte og dårligst kapasitetsdekning i riksvegsambandene, og hva som vil bli gjort med dette

Datert: 07.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Gjennomsnittsalderen på fergene i Norge er økende. I Møre og Romsdal er gjennomsnittsalderen på Møre og Romsdal Fylkesbåter (MRF) sine 35 ferger nå 27,6 år, noe som betyr at det må bygges 3,5 ferger i snitt pr. år for at ikke alderen skal øke. Fergedirektøren i Vegdirektoratet har i brev fra november 2001 bl.a. sagt at MRF har landets eldste fergeflåte, og at MRF er det rederiet som har dårligst kapasitetsdekning i riksvegsambandene.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten