Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til samferdselsministeren

Om at Statens vegvesens regionkontor ble lagt til Leikanger, tross faglige råd fra vegdirektøren om lokalisering til Bergen

Datert: 07.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Regionkontoret til Statens vegvesen ble lagt til Leikanger, tross faglige råd fra vegdirektøren om lokalisering til Bergen. Ingebrigt Sørfonn sier til BA at "man trodde det skulle bli enkelt å få kontoret til Bergen fordi det var logisk". Representanten mer enn antyder at de faglige vurderingene som lå til grunn ikke var gode nok.

Deler statsråden synet til representant Sørfonn om at faglige vurderinger ikke ble lagt til grunn for tilrådingen?


Les hele debatten