Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om totalkostnader for samfunnet siden 1987 når det gjelder bomadministrasjon, renteutgifter, oppsetting/nedtaking av bomstasjoner, forsinkelser/køer, økte drivstoffkostnader m.m.

Datert: 13.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Bare administrasjonen av bompengeselskapene har kostet bilistene hele 2 mrd. kr siden 1987, ifølge VG den 25. januar 2002.

Har statsråden noen totalkostnader for samfunnet i denne perioden når det gjelder utgiftene både til bomadministrasjon, renteutgifter, oppsetting/nedtakning av bomstasjoner, papirbehandling (kommuner, fylker og stat), forsinkelser/køer ved bomstasjoner, økte drivstoffkostnader, kostnader/skifte av billettsystemer med mer?


Les hele debatten