Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om arbeidet med å lovhjemle tekniske fagskolers plass i utdanningssystemet, da det er foreslått å ikke opprette nye 1. klasser i Oslo høsten 1998

Datert: 09.01.1998
Besvart: 14.01.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Skolesjefen i Oslo foreslår å ikke opprette nye 1. klasser i teknisk fagskole høsten 1998.

Hvor langt er statsråden kommet i arbeidet med å lovhjemle teknisk fagskoles plass i utdanningssystemet?


Les hele debatten