Spørretimespørsmål fra Terje Johansen (V) til samferdselsministeren

Om den voksende biltrafikken på E18 i Asker og Bærum, som medfører støy- og luftforurensning for befolkningen og utilfredsstillende trafikkforhold for næringslivet

Datert: 09.01.1998
Fremsatt av: Borghild Tenden (V)
Besvart: 14.01.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Den store og voksende biltrafikken på E18 gjennom Asker og Bærum fører til store støy- og luftforurensningsproblemer for befolkningen. Også næringslivet i området rammes av utilfredsstillende trafikkforhold.

Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å bøte på problemene?


Les hele debatten