Spørretimespørsmål fra Berit Brørby (A) til kultur- og kirkeministeren

Om forretningsskikk ved Opplysningsvesenets fonds salg av prestegårdsjord, med henvisning til fondets rente- og gebyrkrav ved et salg til Gran kommune

Datert: 12.02.2002
Besvart på vegne av: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 20.02.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): I forbindelse med salg av 25 dekar prestegårdsjord til Gran kommune har Opplysningsvesenets fond forlangt 7 pst. rente av kjøpesummen på 2,l mill. kr og et administrasjonsgebyr på vel 50 000 kr. Dette oppleves som svært urimelig.

Synes statsråden dette er en god praksis, og hva vil statsråden gjøre for at fondet benytter en annen forretningskikk ved salg av prestegårdsjord?


Les hele debatten