Muntlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til landbruksministeren

Om virkemidler for å utvikle landbruket og sikre tilstrekkelig lønnsomhet, da inntektsnivået har sakket betydelig av i forhold til utviklingen i samfunnet ellers

Datert: 16.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp):


Les hele debatten