Muntlig spørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å styrke likestillingsperspektivet i norsk skoleverk, da en OECD-undersøkelse av 13-åringers holdninger plasserer Norge på topp når det gjelder kjønnsforskjeller og yrkesvalg

Datert: 16.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A):


Les hele debatten