Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om redusert behandlingskapasitet i Helse Sør pga. underbudsjettering, og om situasjonen i de øvrige regionale helseforetakene

Datert: 23.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten