Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Om skatteregime for selskap som vil stå for utbygging og drift av anlegg for innenlandsk utnyttelse av naturgass

Datert: 13.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Jeg viser til den økende aktivitet og interesse for utnyttelsen av naturgass til innenlands anvendelse.

Hvilket skatteregime vil statsråden legge til grunn for de selskap som vil stå for utbygging og drift av anlegg for slik anvendelse?


Les hele debatten