Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om umiddelbar tilbakesending av asylsøkere som har fått avslag i Dublin-samarbeidsland, og om betydelige kommunale utgifter ved etableringen av nye statlige mottak i Østfold

Datert: 13.02.2002
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 20.02.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Det etableres nye statlige asylmottak i kommunene i Østfold. I Sarpsborg belastes kommunen med betydelige utgifter grunnet pålegg om tjenester for beboerne. I Fredrikstad på Veumallen statlige mottak for asylsøkere mottas asylanter fra Kosovo og Tyrkia som har fått avslag på asylsøknad i Sverige etter grundig behandling.

For å oppnå kontroll med tilstrømningen og en raskere søknadsbehandling, bør ikke de med avslag i Dublin-samarbeidsland tilbakesendes dit umiddelbart?


Les hele debatten