Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om oppfylling av apotekenes forpliktelse til å dekke legemiddelbehovet hos personer som må ha medisiner tilvirket i det enkelte tilfellet, f.eks. for allergier og overfølsomhet

Datert: 13.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Apotekene er ut fra konsesjonsvilkårene forpliktet til å dekke behovet for legemidler hos folk som må ha medisiner tilvirket i det enkelte tilfelle, f.eks. personer med allergier, overfølsomhet m.m. Dette er ofte legemidler med lite volum og lite lønnsomhet. Statens legemiddelverk har stilt meget strenge krav til slik produksjon.

Hvordan har departementet sikret at apotekkonsesjonsvilkårene oppfylles, og hva er gjort for å sikre at de strenge kvalitetskravene til slik produksjon er fulgt opp?


Les hele debatten