Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til nærings- og handelsministeren

Om rollen og omfanget SND skal ha i næringsutviklingen, da størstedelen av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene fra kategori 13.50 på statsbudsjettet skal legges til fylkeskommunen

Datert: 14.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): I et foredrag holdt av statsministeren og i brev fra Kommunal- og regionaldepartementet, sies det at størstedelen av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene fra kategori 13.50 på statsbudsjettet skal legges til fylkeskommunen. SND er nå i ferd med å tilpasse seg de store nedskjæringene Regjeringen foreslo, og som stortingsflertallet vedtok i årets statsbudsjett.

Hvilke konsekvenser vil dette få for SND, og vil statsråden klargjøre rollen og omfanget SND skal ha i næringsutviklingen?


Les hele debatten