Spørretimespørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til samferdselsministeren

Om Regjeringa si haldning til forslaget frå Vegdirektoratet om ei todeling av vegnettet i statlege og kommunale vegar

Datert: 14.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): I dag er ansvarsdelinga i vegsektoren tredelt, mellom staten, fylkeskommunane og kommunane. Vegdirektoratet har nyleg sendt ut høyringsforslag om ei todeling av vegnettet i statlege og kommunale vegar. Forslaget inneber at fylkesvegane blir fordelt mellom staten og kommunane.

Støttar Regjeringa forslaget frå Vegdirektoratet om ei todeling av vegnettet?


Les hele debatten