Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kultur- og kirkeministeren

Om støtte til oppbygging av en permanent bebyggelse i Kautokeino til turisme-, teater- og museumsformål i forbindelse med innspillingen av filmen om Kautokeinoopprøret i 1852

Datert: 14.02.2002
Besvart på vegne av: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 20.02.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I forbindelse med innspillingen av filmen om Kautokeinoopprøret i 1852 (regissør Nils Gaup) ønsker filmteamet å bidra til oppbygging av en permanent bebyggelse i Kautokeino nær identisk slik denne var i 1852. Kostnadene er beregnet til 10 mill. kr. Byggene tenkes brukt til turisme, til Beaivas teater, til overnatting, og som et levende museum over hva som hendte i 1852, der rekvisitter fra filmen også kan framvises.

Vil statsråden bidra til at prosjektet kan realiseres?


Les hele debatten