Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om at Heimevernet i Drammen, som tidligere har lånt biler fra andre militære avdelinger, leier biler til sin HV-øvelse pga. stor reduksjon i antall militærkjøretøyer

Datert: 14.02.2002
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 20.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Heimevernet i Drammen leier 22 biler til sin HV-øvelse. Tidligere har de lånt biler fra andre militære avdelinger. Nå er mange militære kjøretøyer enten skrotet eller solgt, slik at dette ikke er mulig i alle tilfeller.

Leie av sivile biler er sikkert riktig og praktisk, men ser statsråden at en altfor stor reduksjon av antall kjøretøy kan svekke Forsvarets evne til raskt å utføre sine oppdrag m.m.?


Les hele debatten