Spørretimespørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til finansministeren

Om statsrådens ev. kjennskap til Petroleumsfondets investeringer i japanske atomenergiselskaper som leverer brorparten av atomavfallet til Sellafield

Datert: 14.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): I sist tilgjengelige oversikt fra 2000 over Petroleumsfondets investeringer i internasjonale selskaper, fremgår det at Petroleumsfondet har investert nesten 1 mrd. kr i de japanske atomenergiselskapene som leverer brorparten av atomavfallet til Sellafield.

Var statsråden kjent med at Petroleumsfondet har investert så betydelige beløp i disse selskapene?


Les hele debatten