Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til justisministeren

Om hvilke nye reaksjonsformer som vil bli vurdert overfor kriminelle barn og unge

Datert: 14.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): De siste dagene har Aftenposten og Adresseavisen satt fokus på den store kriminalitetsøkningen blant barn og unge. Stadig flere under den kriminelle lavalder begår alvorlige volds- og narkotikaforbrytelser, og politi, barnevern, foreldre og skole føler seg maktesløse i kampen for å få barna på rett kjøl igjen.

Hvilke nye reaksjonsformer vil statsråden vurdere å sette i verk overfor kriminelle barn og unge?


Les hele debatten