Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til sosialministeren

Om at unge voksne med funksjonshemmingen ADHD ofte ikke får tilstrekkelig hjelp, og at kommuner i Vestfold har avslått søknad om brukerstyrt personlig assistanse

Datert: 14.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Unge voksne med funksjonshemmingen ADHD får ofte ikke tilstrekkelig hjelp, bl.a. har kommuner i Vestfold avslått søknad om brukerstyrt personlig assistanse. Foreldres nødrop blir ikke fulgt opp, og konsekvensene kan bli katastrofale både for personene med ADHD og deres omgivelser.

Hva mener statsråden må gjøres for å bedre situasjonen for disse?


Les hele debatten