Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til landbruksministeren

Om situasjonen i vassdragene i Østfold, hvor Haldenvassdraget, Vansjø og Tunevannet er truet som drikkevannskilder og rekreasjonsområder og landbruket er årsak til mye av forurensningen

Datert: 14.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Vassdragene i Østfold som Haldenvassdraget, Vansjø og Tunevannet er truet som drikkevannskilder og rekreasjonsområder. Blågrønnalger utviklet i fjor så store mengder toksiner at både Vansjø og Tunevannet ble stengt for bading. Landbruket er årsaken til i underkant 60 pst. av forurensingen. Forbud mot høstpløying rundt Morsavassdraget, fangdammer og vegetasjonsplanting er tiltak som er iverksatt. Våre drikkevannskilder er truet.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å bedre situasjonen?


Les hele debatten