Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å lovfeste minstestandarder som et minste timetall for å sikre et mest mulig likt tilbud, og redusere timetallskuttene som rammer utdanningstilbudet, med eksempel fra Oslo

Datert: 19.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Et oppslag i Aftenposten Aften 18. februar d.å. viser til at over 250 lærerstillinger i Oslo vil bli fjernet neste skoleår. Det vil bli færre timer til undervisning, noe som vil ramme elever som trenger spesiell tilrettelegging. SV har tidligere fremmet forslag om å lovfeste et minste timetall til hver skole.

Vil statsråden vurdere å foreslå å lovfeste minstestandarder som et minste timetall for å sikre et mest mulig likt tilbud og samtidig redusere timetallskuttene som rammer utdanningstilbudet?


Les hele debatten