Spørretimespørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og familieministeren

Om at fedre blir avskåret fra full pappapermisjon fordi mor ikke har vært i full stilling

Datert: 20.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Etter dagens regelverk for permisjon for far i forbindelse med barnefødsel får far ikke de fire ukene som er forbeholdt ham, hvis ikke mor har hatt over 50 pst. stilling. Dette gjelder selv om far har hatt full stilling i mange år og forsørget familien.

Mener statsråden det er rettferdig at fedre blir avskåret fra full pappapermisjon fordi mor ikke har vært i full stilling?


Les hele debatten