Spørretimespørsmål fra Søren Fredrik Voie (H) til utdannings- og forskningsministeren

Om å prøve ut en ordning med skoleombud som uhildet klageinstans og kontaktorgan for elever og foreldre når de ikke når frem overfor skolen

Datert: 12.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Søren Fredrik Voie (H)

Spørsmål

Søren Fredrik Voie (H): Flere elever, deres foreldre og pårørende opplever avmakt overfor skolesystemet i forhold til mulighetene for å nå frem med klager knyttet til mobbing, undervisning og skolespørsmål generelt, spesielt når dette er knyttet til forhold som berører enkeltlærere eller den enkelte skole og skoleledelse.

Vil statsråden ta initiativ til å få utprøvd en ordning med skoleombud som uhildet klageinstans og kontaktorgan for elever og deres foreldre når de ikke når frem overfor skolen gjennom ordinære kanaler?


Les hele debatten