Spørretimespørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvordan det faglige tilbudet i videregående opplæring, som er bygd opp gjennom fylkeskommunene, skal sikres i en ev. ansvarsoverføring til enkelte kommuner i én region

Datert: 14.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Videregående opplæring gis i dag med utgangspunkt i 15 grunnkurs og til sammen 110 videregående kurs som bygger på ett eller flere av grunnkursene. Fag- og svennebrevordningen omfatter 250 ulike yrker som har sitt utgangspunkt i et av VK1-kursene.

Hvordan vil Regjeringen sikre at det faglige tilbudet, som i dag er bygd opp gjennom fylkeskommunene, blir sikret i en eventuell ansvarsoverføring til enkelte kommuner innen én region?


Les hele debatten