Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om gjennomføring av stortingsvedtaket om å sørge for at kostnadene ved bruk av legemiddelet Remicade dekkes av blåreseptordningen

Datert: 21.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med behandlingen av Budsjett-innst. S. nr. 11 for 2001-2002 vedtok Stortingets flertall følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen sørge for at kostnadene ved bruk av legemiddelet Remicade dekkes av blåreseptordningen."

Hvor langt er arbeidet med å gjennomføre dette vedtaket kommet, og når vil pasientene kunne benytte seg av den fordelen dette vedtaket skal medføre?


Les hele debatten