Spørretimespørsmål fra Siv Jensen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om tidsbruken ved fylkesmannens klagesaksbehandling av kommunale vedtak, som ofte får store økonomiske følger for de berørte parter

Datert: 14.01.1998
Fremsatt av: Per Erik Monsen (FrP)
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 21.01.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Stadig flere kommunalpolitikere påpeker den uforholdsmessig lange tidsbruken hos fylkesmannen forbundet med klagesaksbehandling av kommunale vedtak, som igjen ofte får store økonomiske konsekvenser for de berørte parter.

Har kommunal- og regionalministeren vurdert hva som er årsaken til dette, og eventuelt hvilke tiltak planlegger Regjeringen igangsatt for å forbedre situasjonen?


Les hele debatten