Spørretimespørsmål fra Anne Helen Rui (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om når kommunene kan forvente at kriteriene for tildeling av midler til etablering av offentlige servicekontorer er ferdig utarbeidet

Datert: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Regjeringen sier de vil ha fortgang i utbygging av offentlige servicekontor med kommunal og statlig deltagelse. Arbeidet med etablering av slike kontorer i kommunene er i gang. Stortinget har bevilget 30 mill. kr som bl.a. skal gå til økonomisk støtte til lokale prosjekter. Kriterier for tildeling av midler skulle være klare i januar 2002, men kommunene har fått opplyst at invitasjon til søkerrunden er utsatt.

Når kan kommunene forvente at søkerkriteriene er ferdig utarbeidet?


Les hele debatten