Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Om oppfølging av antimobbeprosjekter ved skoler i form av systematisk evaluering av lokale og nasjonale resultater

Datert: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Mobbing er et stort problem på mange skoler. Dette er ofte et sammensatt problem som krever en rekke tiltak med innsats på flere samfunnsplan. Antimobbeprosjekter er satt i gang ved skoler over hele landet. Nå er utfordringen å sikre oppfølgingen av disse prosjektene.

Blir de lokale og nasjonale resultatene systematisk evaluert, og hvordan følges hver enkelt skoles arbeid med slike planer opp?


Les hele debatten