Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om en plan for statlig tomtesalg til lavere pris enn markedspris i områder der behovet for billige utleieboliger er størst

Datert: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I årets budsjett fikk Regjeringen fullmakt til å selge statlige tomter "til lavere pris enn markedspris der særlige hensyn tilsier det". Forslagsstillers intensjon var at slike tomter skulle kunne selges til kommuner blant annet for å bygge billige utleieboliger, eller offentlige skoler der den subsidierte prisen blir liggende i prosjektet.

Har statsråden laget en plan for et slikt statlig tomtesalg i områder der behovet for billige utleieboliger er størst?


Les hele debatten