Spørretimespørsmål fra Reidar Sandal (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om statsråd Norman si uttaling om å gi økonomiske rammer som ikkje gjer det mogleg for dei minste kommunane å vere sjølvforsynte på alle område

Datert: 21.02.2002
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 27.02.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Reidar Sandal (A)

Spørsmål

Reidar Sandal (A): "Vi må gi økonomiske rammer som ikke gjør det mulig for de minste kommunene å være selvforsynte på alle områder", uttaler statsråd Norman ifølge Bergens Tidende.

Kva for tiltak er det som skal setjast i verk for å ramme kommunane?


Les hele debatten