Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Om svar på søknad fra Østfold sau- og geitavlslag og Østfold Bondelag om fellingstillatelse for hele familiegruppen av ulv i Våler og Skiptvedt, subsidiært to voksne og fire hvalper

Datert: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): I november 2001 sendte Østfold sau- og geitavlslag og Østfold Bondelag, støttet av 16 ordførere i fylker, en søknad om fellingstillatelse for hele familiegruppen av ulv, subsidiært to voksne og fire hvalper, lokalisert i Våler og Skiptvedt, men har ikke mottatt svar fra Direktoratet for naturforvaltning. Det haster med en avklaring fordi våren nærmer seg med friluftsliv og beiteslipp, og en del ulv forlater foreldrene.

Vil statsråden gi svar på om søknaden blir innvilget?


Les hele debatten