Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om lengre brukstid og bedre materiellutnyttelse ved fremtidige militære investeringer, med henvisning til Hærens feilsatsing på stålcontainere for nær 300 mill. kr til oppbevaring av mobiliseringsmateriell

Datert: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Fra 1994 til 1997 kjøpte Hæren stålcontainere for nesten 300 mill. kr. Fem år senere er det funnet nye metoder for oppbevaring av mobiliseringsmateriell, og containere tømmes.

Vil statsråden ta hensyn til denne feilsatsingen slik at fremtidige militære investeringer vil ha en noe lengre brukstid og dermed bedre utnytte materiellet?


Les hele debatten