Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorfor bussavganger til erstatning for tog på Gjøvikbanen ikke er lagt ut på anbud, og hvor mye de statlige overføringene til NSB BA på disse bussrutene utgjør

Datert: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): På Gjøvikbanen er tog erstattet med buss på noen avganger (NSB BAs eget busselskap).

Vil statsråden redegjøre hvorfor disse bussavgangene ikke er lagt ut på anbud, og hvor mye de statlige overføringene til NSB BA på disse bussrutene utgjør?


Les hele debatten