Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til barne- og familieministeren

Om at det anmeldes over dobbelt så mange seksuelle overgrep mot barn i Nord-Norge som i Oslo, og om hva som vil bli gjort for å redusere antall overgrep

Datert: 21.02.2002
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 27.02.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Det anmeldes over dobbelt så mange seksuelle overgrep mot barn i Nord-Norge som i Oslo samt at det er flere domfellelser. Dette kan være fordi det er flere som anmelder sedelighetsforbrytelser i nord, eller at barn i Nord-Norge er mer utsatt for seksuelle overgrep enn barn i andre deler av landet.

Hva vil statsråden gjøre for å få frem bakgrunnen for disse tallene og for å redusere antall overgrep?


Les hele debatten