Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Om å sørgje for at Noreg sender fleire valobservatørar til det foreståande valet i Zimbabwe, og at det blir etablert eit korps av menneskerettsobservatørar som kan jobbe langsiktig i landet

Datert: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Det foreståande valet i Zimbabwe vil få mange færre internasjonale observatørar enn ønskeleg. Mellom anna er jo EU som kjent ute. Noreg har eigen utdanning for valobservatørar ved Universitetet i Bergen og ei solid beredskapsgruppe organisert av NORDEM.

Kjem Regjeringa til å sørgje for at Noreg sender fleire valobservatørar, på kort sikt, og i tillegg sørgje for at det etableres eit korps av menneskerettigheitsobservatørar som kan jobbe langsiktig i Zimbabwe?


Les hele debatten