Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om de store variasjonene i de kommunale gebyrene for vanlig byggesaksbehandling, og når forslag til endringer i plan- og bygningsloven vil bli fremlagt

Datert: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Ifølge en undersøkelse foretatt av Huseiernes Landsforbund varierer de kommunale gebyrene for en vanlig byggesaksbehandling fra 0 kr til over 23 000 kr for en ordinær enebolig. I tillegg kan gebyrkostnadene for lokal godkjenning av inntil flere ulike aktører beløpe seg til rundt 10 000 kr til sammen per hus i noen kommuner.

Hvordan forklarer statsråden de store variasjonene i de kommunale byggegebyrene, og når vil Regjeringen legge frem forslag til endringer i plan- og bygningsloven?


Les hele debatten