Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt hjemfallsretten fortsatt skal være et viktig virkemiddel for at staten og fellesskapet skal ha kontroll med vannkraftressursene

Datert: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Hjemfallsretten har vært et viktig virkemiddel i de norske konsesjonslovene.

Mener Regjeringen at hjemfallsretten fortsatt skal være et viktig virkemiddel for at staten og fellesskapet skal ha kontroll med vannkraftressursene?


Les hele debatten