Spørretimespørsmål fra Åsa Elvik (SV) til utenriksministeren

Om korleis Noreg vil stille seg til usemja i WTO-systemet om tolkinga av ministererklæringa frå Doha av 14.11.01 med omsyn til ny forhandlingsrunde

Datert: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): Det er usemje i WTO-systemet om korleis ein skal tolke ministererklæringa frå Doha, 14. november 2001. Erklæringa er nemleg ikkje eintydig og må tolkast. Nokre viser til at det er nødvendig med eksplisitt konsensus før ein ny og brei forhandlingsrunde blir sett i gong. Andre hevdar at WTO-landa gjennom ministererklæringa allereie har forplikta seg til nye forhandlingar.

Korleis vil Noreg forholde seg til denne usemja?


Les hele debatten