Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å sørge for at spesialenheten for spiseforstyrrelser ved Modum Bads Nervesanatorium får ressurser til også å ta imot de alvorligste tilfellene

Datert: 25.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Norge har over særdeles lang tid hatt dårlige behandlingstilbud til unge mennesker med spiseforstyrrelser. Modum Bads Nervesanatorium, som har en spesialenhet for spiseforstyrrelser, opplyser at de ikke kan ta imot de dårligste pasientene.

Vil statsråden sørge for at avdelingen ved Modum Bads Nervesanatorium, en av de få spesialavdelinger vi har, får ressurser til også å ta imot de alvorligste tilfellene av spiseforstyrrelser, da disse er i en livstruende situasjon?


Les hele debatten