Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til nærings- og handelsministeren

Om avtalen mellom AS Sydvaranger og Australian Bulk Minerals, og departementets ev. kjennskap til opplysningene om eieren før avtalen ble inngått

Datert: 08.01.1998
Fremsatt av: Kirsti Saxi (SV)
Besvart: 21.01.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Statseide AS Sydvaranger har inngått en avtale med Australian Bulk Minerals om gruvene i Kirkenes. Ifølge NRKs Brennpunkt 6. januar 1998 har selskapets eier Robert Friedland vært involvert i flere store miljøskandaler i gruvebransjen, og er aktiv i gruvevirksomhet i Burma.

Kjente departementet til disse opplysningene før avtalen ble inngått i november 1997?


Les hele debatten