Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt endringer i asylpolitikken som stopp i livsoppholdsytelser for alle med avslag og bruk av u-hjelpspenger som press overfor hjemland, kan gjennomføres uten Stortingets godkjenning

Datert: 27.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Kommunal- og regionalministeren har hatt en rekke utspill om endringer i norsk asyl- og flyktningpolitikk. Eksempler på dette er bruk av u-hjelpspenger som press for å få land til å ta imot asylsøkere Norge har avvist og stopp i ytelser til livsopphold for alle asylsøkere med avslag. Konsekvensene av endringen er ikke kjent. Ingen av sakene er behandlet i Stortinget og visstnok heller ikke i Regjeringen.

Mener statsråden at slike endringer kan gjennomføres uten Stortingets godkjenning?


Les hele debatten