Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å forklara avslaget utan grunngjeving som Skrivekunst-akademiet i Hordaland har fått på søknad om tilskot til heilårskurs i barne- og ungdomslitteratur

Datert: 27.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Skrivekunst-akademiet i Hordaland har søkt om tilskot til heilårskurs i barne- og ungdomslitteratur for studieåret 2002-2003 og fått avslag utan grunngjeving. For året 2000 fekk dei tilskott til halvårleg barne- og ungdomslitteraturkurs. Når dei no utvidar kurset, er det for å gjera sistnemnde til eit like attraktivt studietilbod innan Noreg og Norden som det heilårlege dramatikarkurset deira.

Korleis vil statsråden forklara eit slikt avslag?


Les hele debatten