Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Om å igangsette et prøveprosjekt basert på et nyutviklet system med elektroniske engangsoblater på kjøretøyer, som bl.a. kan benyttes ved politiets bilførerkontroller

Datert: 27.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Politiet kontrollerer årlig 1,6 millioner biler. Dette skjer manuelt og krever store ressurser. Gründeren Per Lennart Johnsen fra Steinkjer har imidlertid utviklet et elektronisk system for denne typen kontroller, et system som vil være meget ressursbesparende for flere offentlige etater.

Kunne statsråden være villig til å igangsette et prøve- eller pilotprosjekt basert på Johnsens idé om elektroniske engangsoblater på norske kjøretøy?


Les hele debatten