Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til nærings- og handelsministeren

Om Telenors arbeidsgiverpolitikk, i lys av påstander om sosial dumping ved å bygge opp parallelle selskaper og legge oppdragene til dem med dårligere lønns- og avtalevilkår

Datert: 21.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Flere av selskapene i Telenor-konsernet har varslet omfattende nedlegging av lokasjoner med følgende bortfall av arbeid for ansatte. De ansattes organisasjoner hevder at Telenor driver sosial dumping. Det gjøres gjennom å bygge opp parallelle selskaper og legge oppdragene til dem med dårligere lønns- og avtalevilkår, for så å legge ned det andre.

Hvilken arbeidsgiverpolitikk mener statsråden at Telenor som et statlig majoritetseid konsern skal stå for, og hva vil statsråden gjøre for å følge opp dette?


Les hele debatten