Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Om hva statsråden har gjort for å øke kvinneandelen i Forsvaret

Datert: 27.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Kvinneandelen i Forsvaret er i dag veldig lav.

Hva har statsråden foretatt seg for å øke kvinneandelen i Forsvaret blant menige og blant befal?


Les hele debatten