Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til miljøvernministeren

Om initiativ til en felles nordisk henvendelse til den britiske regjeringen med sikte på å få stoppet de radioaktive utslippene fra Sellafield

Datert: 09.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Det er funnet radioaktive stoffer langs norskekysten som forskere mener stammer fra utslipp fra gjenvinningsanlegget Sellafield. Utslippene vil også ramme andre nordiske land, og vi står sterkere sammen med våre naboland.

Vil statsråden ta initiativ til en felles nordisk henvendelse til Den britiske regjeringen med sikte på å få stoppet de radioaktive utslippene fra Sellafield?


Les hele debatten