Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om å få økt antallet fengselsbetjenter som utdannes årlig, med henvisning til de stadig lengre soningskøene

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I en nylig utsendt pressemelding fra Justisdepartementet vises det til at soningskøene fortsetter å øke. Statistikken viser jevnt over en økning i hele landet. Et av problemene i så måte er etter det jeg har forstått, mangel på fengselsbetjenter.

Vil statsråden ta initiativ til at antall fengselsbetjenter som utdannes årlig, økes, slik at flere kan få gjennomført soning?


Les hele debatten