Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om å endre kommunelovens bestemmelser om behandling av årsbudsjett, slik at kommunestyremedlemmer slipper å velge mellom to forslag de ikke ønsker å støtte

Datert: 14.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I enkelte kommuner har kommunelovens bestemmelser om behandling av årsbudsjett blitt brukt slik at mindretallspartier i endelig votering har blitt tvunget til å velge mellom to forslag til helhetlig budsjett, til tross for at partigruppene ikke har ønsket å støtte noen av forslagene.

Vil statsråden ta initiativ til endringer i lov, forskrift eller rundskriv, slik at kommunestyremedlemmer i likhet med stortingsrepresentanter kan slippe å stemme for budsjettalternativer de ikke ønsker å støtte?


Les hele debatten